Ordinul Prefectului

ORDINUL PREFECTULUI

CE ESTE ORDINUL PREFECTULUI SI LA CE IMI FOLOSESTE?

Ordinul Prefectului, din punct de vedere al operatiunii de inscriere a unitatilor individuale in evidentele de cadastru si carte funciara, reprezinta documentul administrativ prin care se atribuie in coproprietate indiviza cota parte de teren in baza art. 36, alin. 2 din legea 18 din 1991 republicata.

Ordinul Prefectului

Ordinul Prefectului

Art. 36 (alin. 2) “Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.”

CUM POT OBTINE ORDINUL PREFECTULUI PENTRU COTA PARTE DE TEREN?

Pentru obtinerea ordinului Prefectului, este necesar sa completati o cerere tip, care se va depune impreuna cu 2 copii xerox de pe actul de identitate al proprietarului si 2 copii xerox de pe actul de proprietate al imobilului (respectiv contract de vanzare cumparare / contract de schimb / act de donatie /certificat de mostenitor / act de partaj / hotarare judecatoreasca / act de adjudecare).

Documentele se depun la REGISTRATURA primariei de pe raza careia se situeaza imobilul. Pentru Primaria Targoviste aveti datele de contact aici.

CAT DUREAZA ELIBERAREA ORDINULUI PREFECTULUI?

Ordinul prefectului este eliberat de Institutia Prefectului judetului, totusi cererea se depune la registratura Primariei unitatii administrative de pe teritoriul careia se afla imobilul. Acest lucru inseamna ca primaria, dupa verificarea cererii si identificarea datelor specifice acesteia, trebuie sa intocmeasca documentul care urmeaza a fi semnat si insusit de Prefectura. Asadar, cererea este trimisa de primarie catre prefectura, prefectura verifica si intocmeste ordinul pe care il retrimite catre primarie. Proprietarul il ridica de la primarie. Avand in vedere acest traseu al documentelor, va puteti astepta la termene intre 14 si 30 zile. Termenul, din punct de vedere legal, este de maxim 30 de zile. 

PONT: Pentru a economisi timp, solicitati in prima faza ordinul prefectului!

Pentru mai multe detalii si ajutor profesional ne puteti contacta la:

Salcianu Mihai

Salcianu Mihai