Cadastru Apartament Targoviste Dambovita

Cadastru Apartament Targoviste Dambovita

Ce este cadastrul si care sunt etapele in cazul unui cadastru de apartament.

Cadastru apartament.

Cadastru apartament

Releveu apartament

Cadastrul este un sistem unitar și obligatoriu de evidența tehnica, economică și juridică a imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Elementele primare ale cadastrului sunt parcela, construcția și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca obiectiv final înscrierea în registrul de publicitate imobiliară (Cartea Funciara). (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.)

  1. Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.
  2. Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.
  3. Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară

Publicitatea imobiliară are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ și se realizează de către oficiile teritoriale (O.C.P.I.)

Concret

Cadastrul va fi necesar pentru tranzactii imobiliare, vanzare-cumparare, dezmembraminte ale dreptului de proprietate, succesiuni dar si in cazul garantarii in fata creditorilor (credit ipotecar) precum si alte situatii.

Pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a va inscrie imobilul in evidentele de cadastru si carte funciara sunt urmatorii:

Pasi Cadastru apartament

Pasi Cadastru Apartament 

I. Adunarea actelor necesare pentru cadastru apartament:

1. Actele de proprietate ale imobilului:

a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului:
- contract de vanzare cumparare sau contract pentru construire- copie legalizata;
- contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (pentru apartamentele cumparate in rate) - copii legalizate;
b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
- certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate mentionarte in acesta - copii legalizate;

c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;
d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
- sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
- dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata.

2. Ordinul prefectului pentru cota parte de teren aferenta apartamentului.

Ordinul Prefectului

Ordinul Prefectului

Se obtine de la primaria municipiului Targoviste sau primaria in raza careia se afla imobilul. Daca nu il aveti va indrumam sa il procurati. 

3. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Administratia Financiara - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se emite, sau 30 zile de la emitere) - in original;

4. Actul de identitate al proprietarului - copie xerox;

5. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

6. Daca imobilul este proprietate dobandita in timpul casatoriei copie legalizata dupa certificatul de casatorie. (In cazul in care la vanzare nu au fost prezenti ambii soti).

II. In etapa urmatoare luati legatura cu o persoana fizica autorizata de Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa execute lucrari pentru inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara.

Masurare Apartament

Masurare Apartament

Persoana fizica va veni in prezenta dumneavoastra si va masura toate elementele caracteristice ale imobilului. In urma masuratorii persoana fizica autorizata va intocmi schita, releveul apartamentului. Aceasta va sta la baza documentatiei care va fi inaintata spre avizare catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara de pe raza caruia se afla imobilul ce urmeaza a fi inscris.

Documentatia are termen de avizare 18 zile lucratoare de la depunere. In urma avizarii veti primii incheierea de carte funciara, extrasul de carte funciara si schita, relevul avizat de oficiu. Cu aceste documente puteti continua operatiile de transmitere sa dreptului de proprietate prin vanzare sau alte operatiuni.